wizualizacja

Budujemy schronisko

 DSC00483

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza Fundacja na Rzecz Zwierząt Altamira rozpoczęła Inwestycję pod nazwą Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Na miejsce naszej inwestycji wybraliśmy Gminę Dobiegniew w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Na początku bieżącego roku Fundacja zakupiła działkę budowlaną i zaraz rozpoczął się proces inwestycyjny.

DSC00493

Chcemy aby nasze schronisko spełniało najwyższe standardy możliwe w tej części świata. Chęci, kreatywności i ambicji nam nie brakuje. Chcemy również odczarować wizerunek schroniska, które kojarzy się z rzędami boksów, pełnych szczekających i patrzących tęsknie psów. Mamy już swój pomysł aby to wyglądało inaczej.

 

DSC00498Nasza świeżo rozpoczęta inwestycja już pochłonęła sporo środków, a przed nami jeszcze dużo większe nakłady. Niestety nie możemy liczyć specjalnie na jakieś dotacje bezzwrotne, gdyż Unia Europejska w całej swojej hojności nie przewiduje finansowania inwestycji dla bezdomnych zwierząt. Nie możemy też liczyć na przychylność banków komercyjnych, które nie przewidziały żadnych instrumentów wsparcia dla takich organizacji jak nasza, nawet jak prowadzą działalność gospodarczą.

 

DSC00807Wiemy natomiast, że zawsze możemy liczyć na ludzi, którym nie jest obojętny los zwierząt w tej właśnie części świata. . W II kwartale 2015 roku planujemy przyjąć pierwszych podopiecznych. Inwestycja podzielona została na kilka etapów, Na każdym będziemy potrzebować innej pomocy. Już w tej chwili oprócz pomocy finansowej, czy też rzeczowej w postaci materiałów budowlanych. Szczególnie zwracamy się do przedsiębiorców, którym nie jest obojętny los zwierząt, a którzy mogliby wesprzeć nas rabatami na usługi bądź materiały. Oczekujemy zgłoszeń osób, które docelowo byłyby zainteresowane pracą w schronisku, a na obecnym etapie wspomogłyby w różnego rodzaju pracach na zasadzie wolontariatu. Zapraszamy wolontariuszy ,którzy zaangażowaliby się w pracę fundacji poprzez działalność internetową, adopcyjną, itp. Obiecujemy wszystkich chętnych zarazić pasją pomocy zwierzętom i choć wszystkim pomóc się nie da, to warto to robić aby sensu nabrało powiedzenie- ,,Człowiek to brzmi dumnie”.

DSC00815

Schronisko jest obiektem użyteczności publicznej , ma służyć gminom i społeczności lokalnej, ale przede wszystkim ma to być miejsce przyjazne dla ludzi i zwierząt. Jeżeli bliska jest Państwu nasza idea realnej i konkretnej pomocy bezdomnym zwierzętom przyłączajcie się do akcji pod hasłem ,, ZBUDUJMY SCHRONISKO BY OCALIĆ PSISKO „

 

Przy tej okazji przypominamy, że w woj. Lubuskim znajdują się tylko trzy schroniska dla bezdomnych zwierząt. W Gorzowie, Zielonej Górze i Żarach , co daje średnią 28 Gmin na 1-no schronisko.